TERMENI ȘI CONDIȚII

1. Acceptarea Termenilor și Condițiilor

1.1. Acești Termeni si Condiții, inclusiv orice politici sau alți termeni și condiții menționați in prezentul document și disponibile pe site, cu modificările ulterioare, reglementează relația contractuală a clientului cu site-ul farmaciataonline.ro. Vă rugăm să citiți cu atenție Termenii și Conditiile.Înainte de a finaliza comanda vi se va specifica în mod clar să acceptați Termenii și Condițiileîn versiunea publicată pe site la momentul plasării comenzii. Prin acceptarea acestor termeni sunteți de acord să respectați Termenii și Condițiileîn versiunea publicată pe site-ul nostru la momentul plasării comenzii. Dacă nu acceptați, nu puteți plasa comenzi pe site-ul nostru.

1.2. Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări în orice moment Termenilor și Condițiilor prin postarea modificărilor pe site, fără o notificare prealabilă. Schimbările importante vor fi comunicate într-o manieră adecvată. Orice schimbare se va aplica noilor comenzi. Asigurați-vă că recitiți Termenii și Condițiile de fiecare dată înainte de a finaliza comanda. Prin acceptarea acestor Termeni și Condiții, sunteți de acord cu respectarea Termenilor și Condițiilor în versiunea publicată pe site la momentul vizitei dumneavoastră.

2. Site-ul

2.1. Sunteți în relație contractuală cu site-ul farmaciataonline.ro care operează site-ul pe care îl vizitați și/sau prin care încheiați o tranzacție online/telefonic, dacă nu se specifică în mod expres altfel în altă parte.

3. Statutul Dumneavoastră

Prin acceptarea acestor Termeni și Condiții, confirmați că sunteți consumator, că aveți cel puțin 18 ani și că sunteți apt din punct de vedere legal pentru a încheia contracte obligatorii în numele dumneavoastră și că toate datele furnizate și necesare pentru achiziționare sunt corecte, complete și adevărate în momentul în care plasați comanda.

4. Prelucrarea datelor cu caracter personal și Confidențialitate

4.1. Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, farmaciataonline.ro are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de către Client.

4.2. Scopul colectării datelor este:
– informarea Clienților/Cumpărătorilor privind situația Contului lor, inclusiv validarea, expedierea și facturarea Comenzilor, rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o Comandă, la Bunurile și sau serviciile achizitionate
– trimiterea de Newslettere și/sau alerte periodice, prin folosirea poștei electronice (e-mail, SMS)
–de cercetare de piață, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul Clientului/Cumpărătorului.
–de facturare și livrare a comenzii. Refuzul precizării datelor atrage anularea comenzii.

4.3. Prin completarea datelor în formularul de creare de Cont și/sau de Comandă, Cumpărătorul declară și acceptă necondiționat ca datele sale personale să fie incluse în baza de date a farmaciataonline.ro și își dă acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate în scopul prevăzut mai sus la punctul 9.2., excepție făcând abonarea la newsletter unde trebuie să existe o solicitare explicită în acest sens, realizabilă fie prin bifarea casetei de abonare disponibilă la înregistrarea pe site, fie printr-o cerere realizată ulterior prin intermediul site-ului, prin email sau solicitată prin alte mijloace de comunicare de către utilizator.

4.4. Prin acceptarea Termenilor și Condițiilor ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de vă adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor garantate de Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

4.5. Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate și expediate la adresa: str. Cicoarei , nr. 9, Iasi , în atenția S.C. farmaciataonline.ro S.R.L., vă puteți exercita dreptul de intervenție asupra datelor, după caz:
– rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, în special a datelor incomplete sau inexacte;
– transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;
– notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele, dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.

4.6. De asemenea, farmaciataonline.ro poate furniza datele cu caracter personal ale Cumpărătorului altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora și numai in scopurile menționate anterior, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizorilor de servicii de curierat, furnizorilor de servicii de marketing, furnizorilor de servicii de plată/bancare, telemarketing sau alte servicii, furnizate de companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a Bunurilor și Serviciilor noastre, asiguratori, firme de creditare cu care farmaciataonline.ro a încheiat un parteneriat.

4.7. Informațiile Cumpărătorului cu caracter personal pot fi furnizate și către Parchetul General, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

4.8. farmaciataonline.ro va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natură pe care le furnizați. Dezvăluirea informațiilor furnizate se va putea face doar în condițiile menționate în prezentul Document.

4.9. Nici o declarație publică, promovare, comunicat de presa sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcuta de Cumpărător/Client cu privire la Comandă/Contract fără consimțămantul prealabil scris al Vânzătorului.

4.10. Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui site, oferiți Vânzătorului acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații. Sunteți, de asemenea, de acord ca Vânzătorul să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste informații, idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ați trimis prin intermediul site-ului. farmaciataonline.ro nu va constitui subiect de obligații referitoare la confidențialitatea informațiilor trimise, dacă legislația în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens.

4.11. Prin înscrierea în baza de date a farmaciataonline.ro, Clientul/Cumpărătorul își oferă consimțământul expres, în limitele legislației în vigoare, de a fi contactat de către terți, parteneri ai farmaciataonline.ro: furnizori de servicii de marketing, alți furnizori de servicii în vederea îndeplinirii obiectului Contractului încheiat între Cumpărător și Vânzător, precum și de agenții de stat, guvernamentale, atunci când legislația prevede acest lucru, cât și de alte companii cu care farmaciataonline.ro poate dezvolta programe comune de ofertare pe piață a Bunurilor și/sau a Serviciilor etc.

5. Risc și Titlu de Proprietate

5.1. Riscul de pierdere sau de deteriorare a produselor va trece în grija dumneavoastră atunci când dumneavoastră sau o parte terță indicată de dumneavoastră (alta decât transportatorul solicitat de farmaciataonline.ro) dobândește posesia fizică a produselor. În cazul returului de produse, riscul de pierdere sau deteriorare a produselor trece în grija noastră atunci când noi, sau o parte terță indicată de către noi, dobândește posesia fizică a produselor.

5.2. Dreptul de proprietate asupra produselor va trece în grija dumneavoastră când vom primi plata integrală a tuturor sumelor datorate pentru produse, inclusiv cheltuielile de livrare dacă este cazul, comisioanele de manipulare sau taxe similare, dacă este cazul. În cazul returului de produse, dreptul de proprietate asupra produselor va trece în grija noastră după îndeplinirea obligațiilor noastre de rambursare în conformitate cu acești Termeni si Conditii.

6. Anularea de către farmaciataonline.ro

Putem rezilia contractul de cumpărare printr-o notificare, iar dumneavoastră nu aveți dreptul de a solicita despăgubiri în următoarele cazuri:
– datele furnizate de dumneavoastră pe site sunt incomplete sau incorecte;
– nerespectarea termenilor si condițiilor noastre (cu excepția cazurilor de nerespectare minoră);
– activitatea dumneavoastră pe site provoacă sau poate provoca prejudicii de orice fel pentru noi, afiliații sau furnizorii noștri;
– efectuarea a mai mult de două încercări consecutive de livrare eșuate pentru comenzi efectuate cu același număr de telefon, email, adresă sau nume. Ne rezervam dreptul de a verifica legatura pe care clientul o are cu eventuale persoane carora li se poate refuza livrarea comenzii.

7. Politica de vânzare online

7.1. Accesul în vederea efectuării unei Comenzii îi este permis oricărui Client/Cumpărător. Pentru motive justificate, farmaciataonline.ro își rezervă dreptul de a restricționa accesul Clientului/Cumpărătorului în vederea efectuării unei Comenzi și/sau la unele din modalitățile de plată acceptate, în cazul în care considera că în baza conduitei sau a activității Clientului/Cumpărătorului pe site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel farmaciataonline.ro. În oricare dintre aceste cazuri, Clientul/Cumpărătorul se poate adresa Departamentului de Relații cu Clienții al farmaciataonline.ro, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea acestor măsuri.

7.2. Clientul/Cumpărătorul poate efectua Comenzi pe site, prin adaugarea Bunurilor și/sau Serviciilor dorite în coșul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda efectuând plata prin una dintre modalitățile indicate expres. O data adăugat în coșul de cumpărături, un Bun și/sau un Serviciu este disponibil pentru achiziție în măsura în care există stoc disponibil pentru acesta. Adăugarea unui Bun/Serviciu în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automată a Bunului/Serviciului.

7.3. Comunicarea cu Vânzătorul se poate realiza prin interacțiunea directă cu acesta sau prin adresele menționate la secțiunea “Contact” din site. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

12.4. Toate tarifele aferente Bunurilor ți/sau Serviciilor prezentate pe site sunt exprimate în lei (RON) și includ TVA.

7.5. Toate informațiile folosite pentru descrierea Bunurilor și/sau a Serviciilor disponibile pe site (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea farmaciataonline.ro, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare. Imaginile produselor pot conține accesorii neincluse în pachetele standard.

7.6. Ne rezervăm dreptul de a șterge/adăuga orice informație de pe site sau de a întrerupe activitatea fără o notificare prealabilă.

7.7. Referirile la alte site-uri există pentru a ajuta clientul/cumpărătorul. Nu ne asumăm răspunderea pentru conținutul acestora.

7.8. După achiziționarea unui Bun sau Serviciu, Cumpărătorului i se poate solicita înscrierea unui Review legat de Bunul sau Serviciul achiziționat. Solicitarea va fi transmisă catre adresa de email înscrisă de Cumpărător în Cont. În acest fel, Cumpărătorul contribuie la informarea altor posibili Utilizatori/ Clienți/ Cumpărători de pe site și se implică activ în dezvoltarea de noi servicii și în detalierea cât mai completă a caracteristicilor bunurilor.

7.9. Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte că Vânzătorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Vânzător, în orice situație în care este necesară contactarea Cumpărătorului.

7.10. Vânzătorul poate anula Comanda efectuată de catre Cumpărător, în urma unei notificări prealabile adresate Cumpărătorului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poata sa pretindă celeilalte daune-interese în urmatoarele cazuri:
– neacceptarea de către banca emitentă a cardului Cumpărătorului, a tranzacției, în cazul plății online;
– invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de farmaciataonline.ro, în cazul plății online;
– datele furnizate de către Client/Cumpărător pe site sunt incomplete și/sau incorecte;

8. Preț, Reduceri și Plată

8.1. Preț

8.1.1. Prețurile produselor sunt cele exprimate pe site-ul nostru la momentul comenzii, cu excepția cazurilor unor erori evidente.
8.1.2. Prețurile produselor sunt exprimate în moneda indicată pe site și includ TVA. Produsele sunt facturate exclusiv în moneda indicată pe site. Nu suntem responsabili pentru orice comisioane de conversie aplicate de banca emitentă a cardului dumneavoastră de credit sau de debit. Comisioanele de conversie, cum ar fi cele valutare vor fi suportate de dumneavoastră.
8.1.3. Prețurile produselor și alte costuri sunt supuse oricând modificării, dar modificările nu vor afecta comenzile anterioare.
8.1.4. În condițiile prevăzute de lege, prețurile bunurilor electronice afisate pe site includ Taxa de Timbru Verde.

9.2. Reduceri de preț

9.2.1. Putem acorda reduceri de preț pentru produsele achiziționate de pe site-ul nostru în conformitate cu regulile stabilite privind reducerile. Regulile aplicabile pentru reduceri sunt disponibile la locul în care reducerile sunt afișate. Reducerile pot fi asigurate în diferite forme (ex: promoții, reduceri de fidelitate, acordate individual, aleatoriu sau ca urmare a participării la un concurs sau chestionar). Nu aveți dreptul la o reducere dacă reducerea nu a fost determinată de către noi sau în cazul în care comanda dumneavoastră nu este conformă regulilor privind reducerile.

9.2.2. Dacă nu specificăm altfel, reducerile sunt scăzute din valoarea totală a prețului următoarei comenzi. În cazul unei comenzi pentru mai multe produse, se va aplica uniform un procent de reducere pentru fiecare produs din această comandă sau se va aplica o reducere fixă în mod proporțional, pe fiecare produs din această comandă; în cazul în care suma nu poate fi aplicată uniform, restul se va aplica comenzii, câte un produs o dată, până când nu va mai fi disponibilă nici o reducere.

9.2.3. Când returnați un produs, iar returul vă conferă dreptul la o rambursare din orice motiv (drept voluntar de returnare a produselor, drept legal de retragere, garanție), suma rambursată va fi redusă cu contravaloarea reducerii aplicate produsului returnat, fiind rambursată numai suma efectiv achitată.

9.2.4. Reducerea nu poate fi efectuată sub formă de numerar sau rambursare.

9.2.5 Sistemul de comandă permite aplicarea unui singur voucher de reducere, indiferent de proveniența acestuia (ex: promoții, reduceri de fidelitate, acordate individual, aleatoriu sau ca urmare a participării la un concurs sau chestionar, email, Facebook, Google), nefiind cumulabile intre ele și nici cu alte vouchere.

9.2.6 Voucherele și cupoanele de reducere au o perioadă de valabilitate prestabilită și notificată în prealabil în momentul generării acestora (ex: în contul de client, pagina de campanie, newsletter, email, Facebook, Google, etc) și nu pot fi utilizate după ce au expirat.

9.3. Plată

9.3.1. Puteți utiliza una dintre modalitățile de plată oferite pe site-ul nostru conform condițiilor indicate pe acesta, dacă există.

9.3.2. Plata prin mobilPay este o modalitate de plată on-line cu cardul. Datele cardului de plată ale Clientului/ Utilizatorului/ Cumpărătorului nu vor fi accesibile farmaciataonline.ro și nici nu vor fi stocate de către de farmaciataonline.ro sau de către procesatorul de plăți integrat în site, ci doar de către instituția de autorizare a Tranzacției sau o altă entitate autorizată să presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a cărei identitate Clientul/ Utilizatorul/ Cumpărătorul va fi informat, anterior introducerii datelor. În anumite cazuri, pentru mentinerea securității Tranzacțiilor, la înregistrarea Comenzii, Cumpărătorului i se va solicita schimbarea parolei contului. Din motive de securitate a Tranzacțiilor Clientul/ Utilizatorul/ Cumpărătorul este sfătuit să nu rămână logat pe site și să nu seteze opțiunea de logare automată pe dispozitivele mobile. Divulgarea parolei de acces în cont nu este permisă și se recomandă folosirea unei parole cu caracter puternic de securitate (de ex.: să conțină cel puțin opt caractere, incluzând litere mari, litere mici, cifre și caractere speciale).

9.3.3. Perioada de plată depinde de modalitatea de plată pe care o alegeți și/sau de furnizorul terță parte de servicii de plată (a se vedea secțiunea următoare). Dacă nu putem efectua livrarea unui produs comandat după ce ați efectuat plata, vă vom rambursa suma plătită pentru acest produs, în conformitate cu dispozițiile privind rambursarea din secțiunea privind drepturile dumneavoastră legale de retragere stabilite în acești Termeni și Condiții, în termen de cel mult 7 zile în condițiile specificate anterior în Termeni și Condiții.

9.3.4. Atunci când alegeți o modalitate de plată care implică un furnizor terță parte de servicii de plată ați putea fi supus unor termeni și condiții și/sau unor taxe percepute de terța parte și veți achita în conformitate cu termenii și condițiile aplicabile între dumneavoastră și furnizorul terță parte de servicii de plată; vă recomandăm să citiți acești termeni și condiții.

9.3.5. Ne rezervăm dreptul de a restricționa în mod individual modalitățile de plată disponibile pentru dumneavoastră. În cazul în care se aplică o astfel de restricție și doriți să primiți mai multe informații, contactați Serviciul Clienți.

9.3.6. Nu ne asumăm responsabilitatea în cazul în care modalitatea de plată care implică un furnizor terță parte de servicii de plată nu este disponibilă sau nu funcționează.

9.3.7. Ne rezervăm dreptul de a aduce oricând modificări asupra modalităților de plată disponibile și/sau a condițiilor acestora prin postarea modalităților de plată disponibile pe acest site fără nici o altă notificare.

9.3.8. Fiecare parte își plătește propriile cheltuieli pentru utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță în vederea încheierii contractului de achiziție.

 

110. Publicitate

10.1. Newsletterele farmaciataonline.ro sunt transmise prin intermediul partenerilor specializați și agreați de farmaciataonline.ro. Astfel, sunt asigurate confidențialitatea și securitatea informațiilor.

10.2. Clientul isi poate modifica optiunea cu privire la acordul cu privire la primirea de newslettere în orice moment:

– prin contactarea farmaciataonline.ro în acest sens.
– prin accesarea link-ului de dezabonare afișat în mesajele comerciale primite de la Vânzător.
Renunțarea la primirea Newslettere-lor nu implică renunțarea la acceptul dat pentru prezentul Document.

11. Înscrierea de review-uri și comentarii

11.1. Înscrierea de Review-uri și Comentarii se poate face, de către Utilizatori/Clienți/Cumpărători, în secțiunea “Review-uri”. Informațiile înscrise pot fi atât pozitive, cât și negative, și se vor referi strict la caracteristicile și modul de folosire al unui produs sau serviciu.

19.2. În momentul înregistrării unui anumit Review/Comentariu pe site, Utilizatorii/Clienții/Cumpărătorii acordă Vânzătorului o licență neexclusivă, perpetuuă, irevocabilă, nelimitată teritorial și dau dreptul Vânzătorului de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, distribui și de a afișa acest conținut.

11.3. Fiecare Utilizator/Client/Cumpărător, în momentul înscrierii de Review/Comentariu, se angajează să respecte următoarele reguli:

– să facă referiri doar la caracteristici și/sau modul de utilizare al unui anumit produs sau serviciu, evitând informații legate de aspecte ce se pot schimba (preț sau oferte promoționale) sau informații care țin de modul desfășurării Comenzii;

– să folosească doar limba română. Sunt permise și cuvintele sau expresiile care, deși nu sunt considerate românești, sunt de largă utilizare în toate mediile referitoare la domeniul respectiv (ex.: mouse, notebook, plug and play);

– să utilizeze un limbaj corespunzător, neofensator, fără termeni care pot jigni sau afecta oricare alt Utilizator/Client/Cumpărător;

– să se asigure că informațiile introduse de ei sunt realiste, corecte, neînșelătoare și în conformitate cu legile aplicabile, respectând astfel inclusiv drepturile altor părți, drepturile de autor, de marca comercială, de licență sau alte drepturi de proprietate, publicitate sau intimitate;

– să folosească această facilitate doar pentru a comunica detalii suplimentare referitoare la un anumit produs sau serviciu de pe site fără a face referire către alte firme ce promovează vânzarea și cumpărărea de produse sau servicii;

– să nu furnizeze sau să solicite, în niciun mod și în nicio măsura, date personale (detaliile de contact, informații despre adresa de livrare sau de domiciliu, numere de telefon, adrese de email, nume și/sau prenume etc.) sau orice altă informație care poate determina dezvăluirea acestor date personale;

– să nu înscrie informații și/sau detalii despre URL-uri (legături) din alte site-uri comerciale ce desfășoară aceeași activitate comercială ca și Vânzătorul;

– să nu încerce fraudarea serviciilor puse la dispoziție de către Vânzător sau să înscrie Review-uri/Comentarii care să conțină materiale de natură publicitară;

– să nu utilizeze Review-ul/Comentariul ca mijloc de comunicare cu Vânzătorul, în acest sens se vor folosi datele de contact ale Vânzătorului înscrise pe site.

11.4. Pe lângă o evaluare realistă critica, în momentul înscrierii unui Review, Utilizatorul/Clientul/Cumpărătorul va adăuga și un Rating relevant pentru produsul sau serviciul aferent. Review-urile, împreună cu Rating-urile corespunzătoare lor, vor influența Rating-ul general al produsului sau serviciului, acesta fiind vizibil pentru alți utilizatori/clienți/cumpărători în pagina de produs sau la comparația de produse. Astfel, un Review însoțit de un Rating mare duce la o creștere a Rating-ului general, iar un Review însoțit de un Rating mic duce la o scădere a Rating-ului general.

Utilizatorii/Clienții/Cumpărătorii ce înscriu Review-uri la care atașeaza fișiere foto sau video vor respecta următoarele reguli:

– fișierele încărcate vor conține imagini și/sau videoclipuri care se referă la produsul sau serviciul pentru care se scrie Review-ul, asigurându-se că fișierele încărcate respectă drepturile de autor;

– fișierele încărcate nu vor conține violență, conținut pentru adulți, limbaj licențios sau alt conținut care ofensează o persoană/un grup pe baza rasei sau a originii etnice, a religiei, a handicapului, a sexului, a vârstei, a statutului de veteran, a orientării sexuale sau politice;

– fișierele încărcate nu vor conține informații legate de alte persoane;

– fișierele încărcate nu vor conține URL-uri sau watermark-uri către site-uri ce desfășoară aceeași activitate comercială ca Vânzătorul.

11.5. Când un Review/Comentariu este semnalat de către un Utilizator/Client/Cumpărător ca având un conținut inadecvat, dintr-o perspectivă strict subiectivă, acest conținut este examinat cu atenție de către Vânzător pentru a determina dacă încalcă Termenii și Condițiile site-ului. Textele, fotografiile sau videoclipurile introduse sunt eliminate din site numai după examinarea acestora de către Vânzător.

12. Diverse

12.1. Transferul de drepturi și obligații: Contractul dintre dumneavoastră și noi este obligatoriu pentru dumneavoastră și pentru noi și pentru succesorii și cesionarii noștri. Cu excepția cazului în care legislația în vigoare prevede altfel, nu puteți transfera, cesiona sau altfel dispune de nici unul din drepturile sau obligațiile dumneavoastră, în special obligații de plată, fără acordul nostru scris emis în prealabil. Oricând putem transfera, cesiona, sub-contracta sau altfel dispune de contract sau oricare dintre drepturile sau obligațiile care decurg din acesta, caz în care noi nu suntem scutiți de responsabilitatea pentru executarea obligației noastre în ceea ce vă privește, dar cesionarul intră în aceste relații în calitate de co-debitor.

12.2. Nulitate: În cazul în care o instanță sau autoritate competentă decide că oricare dintre dispozițiile acestor Termeni și Condiții este invalidă, ilegală sau inaplicabilă conform legii aplicabile, această dispoziție va fi modificată și interpretată astfel încât să fie realizeze cel mai bine obiectivele dispoziției inițiale în măsura permisă de lege. Restul dispozițiilor vor rămâne în vigoare.

12.3. Întregul Acord: Acești Termeni și Condiții și orice alte documente (inclusiv în format electronic sau publicate pe site-ul nostru) la care se face referire în prezentul document precum și orice altă dispoziție din contractul de achiziție, conțin întreaga înțelegere dintre dumneavoastră și noi cu privire la comanda dumneavoastră și la contractul de cumpărare. Nici o expunere sau declarație, orală sau scrisă, care nu este inclusă în prezentul document nu va fi obligatorie pentru dumneavoastră sau pentru noi dacă nu a fost convenită de comun acord între dumneavoastră și noi.


Livrarea Produsului


1) INFORMATII DESPRE LIVRARE
S.C. FarmaciaTaOnline S.R.L va livra PRODUSELE in cadrul termenelor mentionate pe MAGAZINUL ONLINE pentru PRODUSUL comandat, la data generarii COMENZII sau in cel mult 30 de zile de la data la care CLIENTUL a generat COMANDA, cu exceptia cazului in care partile au convenit altfel.

In cazul in care nu poate executa CONTRACTUL datorita faptului ca PRODUSUL sau serviciul nu este/nu mai este disponibil, SOCIETATEA va informa CLIENTUL despre aceasta indisponibilitate, urmand ca sumele de bani achitate de catre CLIENT pentru PRODUSUL sau serviciul indisponibil sa fie rambursate in termen de maximum 14 de zile.

In cazul in care nu pot fi respectate termenele de livrare, S.C. FarmaciaTaOnline S.R.L va anunta CLIENTUL cu privire la termenul estimat de finalizare a livrarii.

In cazul in care S.C. FarmaciaTaOnline S.R.L primeste informatii eronate legate de facturarea sau livrarea PRODUSELOR, S.C. FarmaciaTaOnline S.R.L poate refuza onorarea livrarii, fara ca acest lucru sa se considere o incalcare a CONTRACTULUI, sau poate stabili un nou termen de onorare a comenzii.

PRODUSELE comercializate de FarmaciaTaOnline pot fi livrate pe intregul teritoriu al Romaniei, utilizand modalitatea si termenul de livrare alese de dumneavoastra la efectuarea comenzii. Dupa expedierea coletului, veti primi un email de notificare cu privire la noul status al comenzii.

Atentie! Datorita acordurilor de distributie semnate cu producatorii nu putem livra produsele NYX Professional Makeup si Sleek MakeUp in afara Romaniei.

2) EXPEDIEREA COMENZILOR

Toate comenzile ce sunt plasate de Luni pana Vineri in intervalul orar 09:00 – 15:00 sunt expediate in aceeasi zi, cu exceptia sarbatorilor legale si a perioadelor de promotie de tip Black Friday.

Comenzile lansate dupa ora 15:00, in zilele de sambata si duminica sau in zilele libere prin lege vor fi operate si expediate in urmatoarea zi lucratoare. Pentru mai multe informatii puteti accesa aici lista de sarbatori legale.

In cazuri rare (promotii cu impact puternic, Black Friday, evenimente neprevazute) procesarea comenzilor poate dura mai mult datorita volumului mare de colete. Cu toate acestea procesarea comenzilor confirmate nu poate depasi 10 zile.

Procesare comenzilor ce includ PRODUSE a caror stoc a fost gresit raportat de platforma noastra de ecommerce sau cele plasate de utilizatori ce nu au putut fi contactati de consilierii de vanzari ai companiei noastre, va fi amanata pana la rezolvarea situatiei aparute.

3) MODALITATI SI COSTURI DE EXPEDIERE

Transportul produselor comandate pe Farmacietaonline se face prin companiile ce ofera servicii de Curierat rapid partenere precum Fan Courier.

Tariful standard de livrare este de 12 lei pentru comenzi a caror valoare este mai mica de 180 de lei.

Comenzile mai mari de 180 de lei beneficiaza de TRANSPORT GRATUIT prin Fan Courier

Termenul de livrare este in general de maxim 2 zile din momentul expedierii coletului in localitatile aflate in aria de acoperire a companiei de curierat partenere si de maxim 10 zile pentru localitatile ce nu se afla in aria de acoperire. Acesti termini pot fi depasiti in anumite cazuri precum perioade de promotii (Black Friday, Reduceri de Craciun, Campaniile de Paste etc.) sau perioade in care drumurile sunt impracticabile (inundatii, caderi masive de zapada etc.).

Livrarea coletelor sambata este posibila dar nu poate fi garantata.

Livrare se face in sistem Door to Door (coletul este livrat direct la dumneavoastra acasa)

Coletul dumneavoastra este depozitat in vederea livrarii timp de maxim 5 zile de catre Curierul Rapid. In cazul in care nu ridicati coletul in acest interval, acest va fi returnat catre compania noastra.
In cazul in care aveti doua comenzi cu statusul In Asteptare si date identice de livrare/expediere, cele doua comenzi vor fi cumulate/unite din sistemul nostru. Prima comanda se anuleaza automat, iar produsele din prima comanda se adauga in a doua comanda.

Ca masura restrictiva pentru CLIENTII ce nu ridica PRODUSELE comandate ne rezervam dreptul de a nu mai expedia noi comenzi fara ca plata acestora sa fie efectuata integral in avans .

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la numerul de telefon 0799555011 sau pe email: admin@farmaciataonline.ro

Scroll to Top